SÄKER VATTENINSTALLATION


En säker vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande installationsregler, av legitimerade montörer och arbetsledare anställda i ett auktoriserat VVS-företag.

Företag som har blivit legitimerade utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av vatteninstallationer.

Läs mer om Säker Vatteninstallation här.


VVS Installatören AB
| Nytorpsvägen 22A | 183 53 Täby | Tel: 08-53180439 | Mobil: 070-5751007 | Fax: 08-53174687 | E-post: anders@vvsinb.se |