VÄRMEPUMPAR


Bergvärme
Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperatur året om. Att använda värmen från ett berg är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Det passar för alla typer av byggnader, stora som små, offentliga och privata. Bergvärme lämpar sig i de flesta fall där det är ett rimligt djup till berg.

En värmepump utnyttjar den värme som finns naturligt lagrad i berget.

En energibrunn borras på tomten ner i berget. Brunnen är normalt 80-200 meter djup, beroende på husets effektbehov. Ett slangpaket med giftfri kollektorsprit sätts i borrhålet och som transporterar upp  energin till värmepumpen, där värmen komprimeras och nyttjas för husets värmebehov, i element och till tappvarmvatten.

Vilken värmepump som ska installeras beror till stor del på vilken typ av uppvärmning du har idag och naturens förutsättningar där du bor.

Du kan även komplettera din nuvarande värmeanläggning med en värmepump och på det sättet spara pengar.


VVS Installatören AB
| Nytorpsvägen 22A | 183 53 Täby | Tel: 08-53180439 | Mobil: 070-5751007 | Fax: 08-53174687 | E-post: anders@vvsinb.se |