MILJÖ


VVS Installatören ska bidra till bättre en miljö genom att ha en positiv inställning till miljöfrågor och kontinuerligt förbättra företagets miljöinsatser.

Vi följer lagar, myndighetskrav och våra kunders avtalade miljökrav.

Vi ska vid val av material ta hänsyn till resurssnålhet vid installation, användande och demontering.

Vi strävar efter att genomföra våra arbeten på ett sådant sätt att vi förbättrar villkoren för både människor och djur.

Vi ska hålla vår miljöpolicy aktuell genom att löpande granska och utveckla den.


VVS Installatören AB
| Nytorpsvägen 22A | 183 53 Täby | Tel: 08-53180439 | Mobil: 070-5751007 | Fax: 08-53174687 | E-post: anders@vvsinb.se |